Bài viết cùng chuyên mục :
Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

14/05/2011 6:10
cau thu Barca chui the, sau tran Barca - Real, Barca Real, cau thu Barca chui the - UEFA đã bắt đầu tiến hành điều tra về hành vi phân biệt [...]

XEM CHI TIẾT »

Bài viết cùng chuyên mục :
Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

11/05/2011 8:56
cau thu Barca chui the, sau tran Barca - Real, Barca Real, cau thu Barca chui the - UEFA đã bắt đầu tiến hành điều tra về hành vi phân biệt [...]

XEM CHI TIẾT »

Bài viết cùng chuyên mục :
Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

Bê bối cầu thủ Barca chửi thề

06/05/2011 9:07
cau thu Barca chui the, sau tran Barca - Real, Barca Real, cau thu Barca chui the - UEFA đã bắt đầu tiến hành điều tra về hành vi phân biệt [...]

XEM CHI TIẾT »

Bài viết cùng chuyên mục :
Bài viết cùng chuyên mục :